Nedanstående policy för personuppgifter och innehåll gäller för detta forum som ägs och administreras av Ving Sverige AB.

Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg, kommentera, eller rösta i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:

  • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
  • Du lämnar ut din e-postadress till Ving Sverige AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Ving Sverige AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Ving Sverige AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
  • Ving Sverige AB har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar.
  • Ving Sverige AB samarbetar med Kund-o AB för tillhandahållandet av detta forum och som således också har tillgång till personuppgifter vid support eller annan teknisk service. Personuppgifterna finns lagrade på säkra servrar hos Kund-o AB och tas bort när de inte är relevanta längre eller på din begäran. Ving Sverige AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum går det bra att skicka en begäran om detta till socialmedia@ving.se. Skicka din begäran från den e-postadress du använde när du postade ditt inlägg.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

  • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
  • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag som inte är Ving/Thomas Cook. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
  • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
  • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.